Engleski
Planiranje, revizija, rizici, statusi nalaza, statusi obrade rizika, ocjene sukladnosti, dokumentacija, zadaci obrade rizika te aktivnosti realizacije preporuka po nalazima.

1
2
1

Prijava i registracija korisnika

2

Super grafika

KREŠO: TEKST ZA SLIKU, KAKVA IKONA?

MUŠO: SLIKA OTVORENOG LAPTOPA U PRVOM PLANU. POSLOVNO/KAFIĆ OKRUŽENJE. APLIKACIJA NA EKRANU.

 • Upravljanje revizijskim procesom

  Planiranje revizije, definiranje područja revizije, izrada godišnjeg plana, praćenje realizacije plana, dodjela resursa i vremenskog razdoblja po područjima unutar plana

 • Upravljanje nalazima

  Unos nalaza, ažuriranje, praćenje po revizijama, područjima usklađenja, godišnjem planu, opsegu, sortiranje po rizicima, vremenu realizacije i godišnjim planovima

 • Preporuke i zatvaranje nalaza

  Unos preporuka po nalazima, izrada liste obveza i zadataka po nalazima, višestruki zadaci po jednom nalazu, mogućnost redefiniranja zadataka i djelomičnog zatvaranja nalaza, praćenje i filtriranje po reviziji, planu, nalazu preporuci zadacima, u vremenu i po razdobljima koje sami definirate

 • Upravljanje rizicima

  Unos kataloga prijetnji, definiranje izračuna rizika po vlastitoj metodologiji, unos i kreiranje skale rizika, tipovi i vrste rizika (rizici poslovanja ili strategije, rizici proizvoda, operativni rizik, rizici kvarova opreme, ljudske greške rizici uslijed više sile i slično), grupe imovine, praćenje, sortiranje i filtriranje po tipu, datumu evidencije, statusu zatvaranja, praćenje realizacije obrade rizika

 • Baza informacijske imovine

  Alat podržava upis kataloga po vlastitom izboru i korištenje istih u procesima izrade revizije i upravljanja rizicima, a najvažniji su katalog imovine, katalog prijetnji. Usklađenost sa standardima

 • Upravljanje dokumentacijom

  Unos dokumenata, pohrana i pretraga dokumenata, tipovi dokumenata i metapodaci, vezanje dokumenata za reviziju ili po predmetu, pretraga po ključnoj riječi, jednostavan dohvat dokaza revizije, pretraga dokumentacije po revizijama ili rizicima, revidiranje usklađenosti

 • Baza znanja

  Korištenje industrijskih standarda u reviziji, baza kontrola, predefinirane check liste, kreiranje novih lista, reference na standarde

 • Izrada kontrolnih listi

  Mogućost kreiranja baze vlastitih kontrolnih ciljeva, kreiranje listi za provjeru, mogućnost ponovnog korištenja (ponavljajuće evaluacije), predlošci, dodjela po ulogama i osobama

Great features that work on all stationary and mobile devices

BRZA IMPLEMENTACIJA RJEŠENJA

Podrška

Rješenje ima kontinuiranu podršku proizvođača, izradu novih verzija, nadogradnji, sigurnosnih dogradnji i drugo

Lakoća instalacije

Aplikacija može biti u oblaku ili na vašem sustavu

Kontinuirane nadogradnje

Aplikacija se kontinuirano nadograđuje prema zahtjevima tržišta, regulative i standarda

Vidljivo na raznim uređajima

Aplikacija je responzivna, može se koristiti na laptopu, mobilnom uređaju

Stabilnost rada

Aplikacija radi stabilno bez prekida, zastoja ili poteškoća prikaza

Mogućnost nadogradnje po željama

Ukoliko korisnik ima potrebu za prilagodbom po njegovim željama, proizvod se dograđuje po narudžbi

ZNAČAJKE APLIKACIJE

upravljanje reivzijskim procesom upravljanej rizicima, nalazima, reporukama te postupcima obarde rizika – više…

ABOUT US

IN REBUS – we provide software development services. Our team consists of experienced designers-developers and a network of consultants.

Experience in different industries makes it easy for us to help our client reach their goal.

CONTACT INFO