Softver za certificiranje prema ISO standardima 17065 / 17020

Tvrtkama koje zahtijevaju certifikat ISO 17065 unaprijedili smo i olakšali proces izdavanja certifikata.
Proces certifikacije ISO 17065 standarda sastoji se od skupa poslovnih procesa koje zahtijevaju:

• Izlazak na teren
• Uvid u certifikate opreme, djelatnika, mjerne i kontrolne opreme
• Izrada pojedinačnih zapisnika
• Kopiranje dokumentacije,
• Izrada završnog certifikata o sukladnosti prema zahtjevima HR ili EU propisa, a za koje izdavanje je tvrtka ovlaštena od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA).

In Rebus je u suradnji sa certificiranim ekspertima na području certifikacije po Normi ISO 17065 za navedene postupke izgradio softverski alat.
Softverski alat prati:

• Proces certifikacije
• Implementira uloge, ovlasti i odgovornosti
• Implementira upravljanje dokumentima
• Slijedi sve odredbe Norme ISO 17065
• Softverski alat oslanja se na korištenje centralizirane baze podataka (partneri, predmeti, certifikati, interni akti, interna revizija, upravina ocjena itd.)
• Procesi se produktiviziraju korištenjem brzog pretraživanja, dinamičkih izvještaja i kontekstualnog pretraživanja

Zaboravite i ostavite u prošlosti papirnate evidencije, registratore, printere, skenere i poslovanje koje se do sada koristilo.

Glavne osobine softverskog alata za proces certifikacije ISO 17065 standarda:

1. Korisnik kreira vlastite procese
2. Korisnik određuje „svoj“ tijek rada
3. Centralno upravljanje procesima
4. Procesi su promjenjivi u budućnosti
5. Svi događaji se bilježe
6. Centralno upravljanje dokumentacijom
7. Mogućnost digitalnog potpisivanja ili uredski računalni alati

Korištenjem specijaliziranog namjenskog softverskog alata za proces certifikacije ISO 17065 standarda trenutni procesi certificiranja mogu se jako ubrzati i unaprijediti.

Kontrola izvedbe aktivnosti i tijek procesa cijelim tijekom izvedbe su vidljivi i upravljivi (dodjela djelatnicima, preraspodjela zadataka, i sl. – djelovodnik) a broj slučajnih grešaka se drastično umanjuje.

Sustav upozorenja smanjuje kašnjenja u radu, a Izvještaji daju informaciju o trajanju pojedinog predmeta, njihovom statusu, broju obavljenih, otvorenih / zatvorenih predmeta i slično.

Centralno se vode praćenja nesukladnosti, korektivne i preventivne radnje te nastavne obveze po istim.
Softver može pratiti sve procese te izvještavati o njima, kako to zahtjeva Norma.

Benefiti za Društvo su centralna upravljivost svih aktivnosti, zapisa i informacija (generalni zahtjevi, osoblje, interni pravilnici, upute, proces certifikacije, dokazi provođenja i dr.).

Osim olakšanog certificiranja ISO 17065 standarda ovaj softverski alat je primjenjiv i na ISO 17020 standard.

O NAMA

• Naša rješenja su inovativna i jednostavna za upotrebu te doprinose porastu efikasnosti i smanjenju troškova

• Ustrajni smo u iznalaženju prilagođenih rješenja, optimalnih za kupca

• Naša rješenja sadrže postupke optimizacije i stalno se nadograđuju, pa ste uz nas uvijek korak dalje

KONTAKT

GDJE SMO