Digitalno uredsko poslovanje
Usklađeno s Uredbom o uredskom poslovanju („Narodne Novine” br. 75/2021)

Zaprimanje i dodjela oznaka

1. Skeniranje fizički zaprimljenih pošiljki i drugih dokumenata
2. OCR — optičko prepoznavanje teksta
3. Digitalno zaprimanje pismena iz drugih sustava za uredsko poslovanje
4. Digitalno zaprimanje elektroničke pošiljke putem email-a
5. Evidencija i upravljanje pošiljkama koje se ne otvaraju
6. Evidencija i ispis potvrda primitka fizičkog i elektroničkog dokumenta
7. Slanje potvrde primitka
8. Slanje obavijesti o nečitkosti
9. Dodjela urudžbenog broja/označavanje dokumenata internom automatikom platforme
10. Primjena linearnog ili 2D bar koda
11. Poveznica na e-Popis brojčanih oznaka
12. Primjena Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela

Obrada i ovjera

1. Automatsko urudžbiranje, rezervacija brojeva
2. Urudžbiranje automatskom dodjelom urudžbenog broja
3. Evidencije priloga (uz pismena)
4. Izrada akata i pismena temeljem pripremljenih predložaka
5. Klasifikacijske oznake tajnosti na dokumentima
6. lzrada službenih bilješki
7. Upravljanje tijekom i vrstama poslovnih procesa (postupaka) (WFM/BPM)
8. Planiranje dosjea i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata te upravljanje ostalim matičnim podacima (šifrarnicima)
9. Primitak, raspoređivanje i urudžbiranje ulaznih pošiljki i pismena, otvaranje i praćenje predmeta i pismena
10. Dostava pismena/predmeta u rad
11. Mogućnost hijerarhijske strukture prava pristupa
12. Pristup i dostava predmeta i pismena službenim osobama prema ovlastima
13. Evidencija predmeta upravnih i neupravnih postupaka, te prijenosa predmeta iz neupravnog u upravni
14. Primjena elektronitkog potpisa i elektronitkog pedata
15. Procesna implementacija aktivnosti ovjere i potpisa

In Rebus d.o.o. je nositelj certifikata za upravljanje sigurnošću informacija ISO/IEC 27001:2013 te upravljanje kvalitetom po normi ISO 9001:2015. Doseg certifikata je Izrada poslovnog softvera

Otpremanje

Digitalna otprema u vanjske sustave uredskog poslovanja
Potvrde primitka i dostavne liste
Evidentiranje otpreme fizičke pošte

Pismohrana

Automatizirane aktivnosti označavanja za pismohranu:

 • Datuma predaje
 • Roka čuvanja
 • Evidencija izlučivanja

Izvještavanje
Praćenje i izvještavanje statusa rješavanja predmeta

 • Neupravnog postupka
 • Upravnog postupka prvog stupnja
 • Upravnog postupka drugog stupnja
 • Statistika i mjerenje efikasnosti
 • Praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti

Integracije

 • Elektronička dostava dokumenata i isprava (eDelivery)
 • Integracija sa ZUP IT sustavom

Popis nefunkcionalnih značajki:

 • Platforma – Sustav je web bazirano rješenje
 • Jednostavnost korištenja
 • Podrška u radu sustava
 • Pouzdanost
 • Performanse
 • Skalabilnost
 • Upravljivost
 • Usklađenost sa pravilima IT sigurnosti
 • Pričuvna pohrana
 • Usklađenost s pravnom regulativom
 • Interoperabilnost i otvorenost
 • Podrška za različite uređaje i preglednike

Tvrtka In Rebus u svojim poslovnim procesima ima implementiran:

Sustav upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001:2015
Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću u skladu s normom ISO 27001:2013

Tvrtka Administrator d.o.o. je ugovorni partner i ovlašteni distributer softvera Digitalno uredsko poslovanje, proizvođača In Rebus d.o.o.

Distribuciju programa za uredsko poslovanje vrši tvrtka Administrator d.o.o.

Kontaktirajte našeg partnera na adresi administrator-savjetnik.hr

TEL: 099/458-9009, 098/602-704, 021/629-002
eMail: savjetovanje@administrator-savjetnik.hr, lasicmarija@gmail.com

Škole Vrtići

Škola Vrtić

O NAMA

• Naša rješenja su inovativna i jednostavna za upotrebu te doprinose porastu efikasnosti i smanjenju troškova

• Ustrajni smo u iznalaženju prilagođenih rješenja, optimalnih za kupca

• Naša rješenja sadrže postupke optimizacije i stalno se nadograđuju, pa ste uz nas uvijek korak dalje

KONTAKT

GDJE SMO