IT Risk and Compliance

Tvrtka In Rebus uspješno realizira usluge izrade dokumentacije, te po potrebi i uspostave pripadajućih procesa i sustava za licenciranje jedne ili više usluga iz PSD2 direktive, kod Hrvatske narodne banke.

Neke od usluga, tipične za ishođenje licence:

 1. Ispunjavanje uvjeta iz Zakona o platnom prometu
 2. Ispunjavanje uvjeta iz Smjernica o informacijama koje treba dostaviti za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac i za registraciju pružatelja usluge informiranja o računu na temelju članka 5. stavka 5. Direktive (EU) 2015/2366
  1. Realizacija uvjeta za ispunjavanje Smjern*J(7h654ca o informacijama traženim od podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja kao institucija za platni promet za pružanje usluga od 1. do 8. iz Priloga I. Direktive (EU) 2015/2366)

Provjera sigurnosnog okruženja je usluga koja obuhvaća pregled učinkovitosti sigurnosnih mjera koje su implementirane u sustavu te propisivanje mjera koje nedostaju. Sigurnosne mjere uspoređuju se sa odabranim standardom sigurnosti i mjeri se stupaj zadovoljenja zahtjeva sigurnosnog standarda u sustavu.

Za nedostke koji se utvrde, tj. za mjere koje su potrebne da se standard zadovolji u visokom postotku, zajednički se s naručiteljem usuglase koraci za provedbu, koji mogu biti tehnički i organizacijski.

Područja praktičnih kontrola:

 • Logička sigurnost / Kontrola pristupa
 • Kriptografija
 • Fizička sigurnost i sigurnost okoliša
 • Sigurnost operativnih aktivnosti
 • Zaštita komunikacija
 • Nabava, razvoj i održavanje sustava
 • Upravljanje incidentima informacijske sigurnosti
 • Kontinuitet poslovanja

Područja organizacijskih kontrola:

 • Politike informacijske sigurnosti
 • Organizacija informacijske sigurnosti
 • Sigurnost ljudskih resursa
 • Odnosi s dobavljačima
 • Sukladnost
 • Upravljanje imovinom

O NAMA

• Naša rješenja su inovativna i jednostavna za upotrebu te doprinose porastu efikasnosti i smanjenju troškova

• Ustrajni smo u iznalaženju prilagođenih rješenja, optimalnih za kupca

• Naša rješenja sadrže postupke optimizacije i stalno se nadograđuju, pa ste uz nas uvijek korak dalje

KONTAKT

GDJE SMO