Optimizacija procesa šteta

Klijent je hrvatska osiguravajuća kuća centralizirane organizacijske strukture koja se sastoji od više ogranaka s pripadajućim podružnicama i koja zapošljava veći broj ljudi na raznovrsnim poslovnim procesima.

Jedan od važnijih poslovnih procesa odnosi se na prijavu štete.

Navedeni proces uključuje različite razine djelovanja i interakcije, čije je rezultate potrebno integrirati i obraditi.

Jedan od ključnih procesa je obavijest tvrdnje i naselje (postupak u kasnijem tekstu).

Proces uključuje različite razine djelovanja i interakcije, od kojih su rezultati potreban da bi se integrirati i obraditi.

Neki ključni aspekti procesa koje je potrebno optimizirati:

  • Prikuplja se velik broj dokumenata iz različitih izvora i različitih oblika (skeniranjem, mailovima, datotekama, …)

-> Predloženo rješenje: DMS (Sustav za upravljanje dokumentima)

  • Problem praćenja kolanja informacija kroz duži vremenski period

-> Predloženo rješenje: ugrađeni integrirani mailing, praćenje i alarmi sustav

  • Praćenje vremena za svaki zadatak i posao, vremena odziva u komunikaciji i stvarnih radnih sati za pojedine korake može postati frustrirajuće – postaje gotovo nemoguće pratiti produktivnost

-> Predloženo rješenje: (upravljanje poslovnim procesima) BPM s modulom izvještavanja

  • Kod velikih organizacija praćenje migracije zaposlenika po radnim mjestima predstavlja problem. Isto tako definiranje pojedinih ovlasti i uloga zaposlenika zahtjeva dodatno vrijeme i provjeru.

-> Predloženo rješenje: OrgStruct (Organizacijska struktura) integriran sa BPM

  • Velik broj različitih dopisa.

-> Predloženo rješenje: izgrađen editor dopisa integriran s DMS i BPM

Glavni dijelovi procesa:

1. Prijava štete – može se obaviti u poslovnici u kontaktu sa sudionikom) ili u središnjem uredu osiguravajuće kuće.Tijekom ovog koraka prikupljaju se osnovni podaci o sudionicima i događajima (osobni podaci, dokumentacija). Prikupljeni podaci šalju se u središnji ured, gdje se odvija drugi korak procesa.

2. Upis u WinCubis aplikaciju – podaci se unose u centraliziranu LOB aplikacija koja se koristi za upravljanje štetama. Administrator upisuje podatke u šteti, te se istoj dodijeljuje jedinstvena oznaka. Sljedeći korak je korak kontrole štete.

3. Kontrola štete – prikupljeni podaci i dokumentacija se pregledava ikontrolira. Moguće je zatražiti dodatnu dokumentaciju od poslovnice. Ovaj korak može odrađivati više zaposlenika.

4. Procjena štete – vremenski zahtjevna dvosmjerna komunikacija (najčešće mailom), određivanje iznosa štete.

5. Nagodba – na temelju prikupljenih podataka pregovara se nagodba. Ukoliko se nagodba postigne, proces završava. U suprotnom proces prelazi na sljedeći korak.

6. Regres – sakupljanje dodatne dokumentacije i novi pokušaj nagodbe

7. Ponovno otvaranje – ako je potrebno proces štete se može naknadno ponovno otvoriti, te nastaviti od petog koraka.

Implementacija rješenja

Sva rješenja razvijena su i izgrađena na Microsoft .NET i SQL Server platformi. Korištenjem web tehnologija (ASP.NET MVC, JavaScript) za klijentsku stranu postignute su minimalne razlike u izgledu i funkcionalnosti aplikacija, neovisno o odabranom web pregledniku.

1. DMS (Document Management System)

DMS sustav razvijen je samostalno i funkcionira kao SaaS aplikacija. Neke ključne značajke koje su uključene u DMS su upload, preuzimanje, uređivanje, verzioniranje, pretraživanje, kombiniranje više dokumenata itd.

2. CMS (Content Management System)

Samostalno razvijen CMS sustav implementiran kao platforma za prihvat raznih sadržaja kao i vlastito razvijenih modula: OrgStruct, BPM (klijent i admin), adresar

3. OrgStruct (Organizacijska struktura)

Samostalno razvijen modul za CMS, namijenjen administraciji organizacijske strukture – org. Zaposlenicima se mogu dodijeljivati uloge, može ih se svrstati u pojedine radne funkcije, a isto tako unose se i svi potrebni osobni podaci zaposlenika.

4. BPM (Business Process Management)

Samostalno razvijen modul za CMS, služi kao platforma za modeliranje, izgradnju i upravljanje poslovnim procesima. Procesi su podijeljeni u korake, koji je svaki predočen drugom formom te sadrži druge. Upravljanje procesima se obavlja u BPM Admin modulu, gdje se mogu otvoriti novi procesi ili vezati na postojeće. Sve je integrirano s OrgStruct objektima i procesnim varijablama koje se definiraju pomoću skripti za usmjeravanje između koraka.

BPM radi tako da prilikom svakog spremanja, povrata ili nastavka na sljedeći korak sprema stanje svih varijabli trenutnog koraka, što olakšava kasniju evaluaciju istih podataka. Isto tako u svakom koraku postoji pregled dotad obavljenih radnji unutar samog procesa.

Središnji modul za BPM klijenta je inbox – posebna mreža koja sadrži sve informacije o trenutnim i prošlim procesima. Nakon prijave, korisniku se na inbox stranici prikazuju njegovi trenutni zadaci, zatim zadaci koji su mu dodijeljeni (ali ih nije još preuzeo), kao i njegovi završeni zadaci i procesi.

5. Zasebni moduli – alarmi sustav, mailing sustav, editor dopisa

Samostalno razvijeni moduli služe za olakšavanje i ubrzavanje poslovnog procesa.

6. Sučelja prema drugim sustavima (WinCubis, HUO)

O NAMA

• Naša rješenja su inovativna i jednostavna za upotrebu te doprinose porastu efikasnosti i smanjenju troškova

• Ustrajni smo u iznalaženju prilagođenih rješenja, optimalnih za kupca

• Naša rješenja sadrže postupke optimizacije i stalno se nadograđuju, pa ste uz nas uvijek korak dalje

KONTAKT

GDJE SMO