Procedura izrade aplikacije

 • Analiza zahtijeva
 • Savjetovanje Klijenta prilikom definiranja zahtjeva za izradu rješenja
 • Prijedlog rješenja za što bolju optimizaciju i automatizaciju poslovnih procesa te prilagodbu poslovanju
 • Jasno specificiran konačni cilj rješenja
 • Definiranje Tehničke specifikacije
 • Izrada finalne ponude
 • Projektiranje i razvoj arhitekture rješenja
 • Izrada temeljnog rješenja
 • Klijent provjerava temeljno rješenje
 • Razvoj novih modula koji se povezuju u jednu cjelinu
 • Završno testiranje
 • Testirati se može nakon završetka svakog modula ili konačnog rješenja
 • Nakon potpisanog Zapisnika o testiranju instaliramo aplikaciju
 • Potpis Zapisnika o isporuci
 • Održavamo edukaciju i šaljemo korisničke upute
 • Garancija na sva naša rješenja
 • Nudimo održavanja i daljnje nadogradnje

O NAMA

• Naša rješenja su inovativna i jednostavna za upotrebu te doprinose porastu efikasnosti i smanjenju troškova

• Ustrajni smo u iznalaženju prilagođenih rješenja, optimalnih za kupca

• Naša rješenja sadrže postupke optimizacije i stalno se nadograđuju, pa ste uz nas uvijek korak dalje

KONTAKT

GDJE SMO