PSD2 platforma

Kako bi elektronička plaćanja bila što jednostavnija i
sigurnija u EU donesena je Direktiva PSD2
(Payment Services Directive 2) koja propisuje zakonodavne
izmjene načina na koji se upravlja plaćanjem u Europskoj uniji
kako bi se uredio sektor platnog prometa te povećala sigurnost potrošača.

Cilj je potaknuti inovacije i odrediti prava i obveze pružatelja
platnih usluga i njihovih korisnika.

Integracija sa više banaka koje posluju u zemljama Europske unije.

In Rebus d.o.o. ima dvije referentne instalacije sustava za TPP
(Third party provider) koje pokriva usluge PISP i AISP za strane
investitore te obavlja usluge pripreme prijavnog procesa
Hrvatskoj narodnoj banci za ishođenje dozvole za instituciju za platni promet.

O NAMA

IN REBUS – mi proizvodimo softver. Naš tim se sastoji od iskusnih projektanata-programera i mreže konzultanata.

Iskustvo koje smo stekli u različitim industrijama osigurat će Vam lakše postizanje poslovnih ciljeva.

KONTAKT

GDJE SMO