PSD2 platforma

Kako bi elektronička plaćanja bila što jednostavnija i
sigurnija u EU donesena je Direktiva PSD2
(Payment Services Directive 2) koja propisuje zakonodavne
izmjene načina na koji se upravlja plaćanjem u Europskoj uniji
kako bi se uredio sektor platnog prometa te povećala sigurnost potrošača.

Cilj je potaknuti inovacije i odrediti prava i obveze pružatelja
platnih usluga i njihovih korisnika.

Integracija sa više banaka koje posluju u zemljama Europske unije.

In Rebus d.o.o. ima dvije referentne instalacije sustava za TPP
(Third party provider) koje pokriva usluge PISP i AISP za strane
investitore te obavlja usluge pripreme prijavnog procesa
Hrvatskoj narodnoj banci za ishođenje dozvole za instituciju za platni promet.

O NAMA

• Naša rješenja su inovativna i jednostavna za upotrebu te doprinose porastu efikasnosti i smanjenju troškova

• Ustrajni smo u iznalaženju prilagođenih rješenja, optimalnih za kupca

• Naša rješenja sadrže postupke optimizacije i stalno se nadograđuju, pa ste uz nas uvijek korak dalje

KONTAKT

GDJE SMO