PSD2 platforma

Kako bi elektronička plaćanja bila što jednostavnija i
sigurnija u EU donesena je Direktiva PSD2
(Payment Services Directive 2) koja propisuje zakonodavne
izmjene načina na koji se upravlja plaćanjem u Europskoj uniji
kako bi se uredio sektor platnog prometa te povećala sigurnost potrošača.

Cilj je potaknuti inovacije i odrediti prava i obveze pružatelja
platnih usluga i njihovih korisnika.

Integracija sa više banaka koje posluju u zemljama Europske unije.

In Rebus d.o.o. ima dvije referentne instalacije sustava za TPP
(Third party provider) koje pokriva usluge PISP i AISP za strane
investitore te obavlja usluge pripreme prijavnog procesa
Hrvatskoj narodnoj banci za ishođenje dozvole za instituciju za platni promet.

In Rebus je izradio programsko rješenje za HR partnera koji uključuje

  • API prema bankama
  • centralni TPP core sustav
  • Inteface prema klijentima
  • Prateće sustave
  • Izradio dokumentaciju potrebnu za prijavu licence

O NAMA

• Naša rješenja su inovativna i jednostavna za upotrebu te doprinose porastu efikasnosti i smanjenju troškova

• Ustrajni smo u iznalaženju prilagođenih rješenja, optimalnih za kupca

• Naša rješenja sadrže postupke optimizacije i stalno se nadograđuju, pa ste uz nas uvijek korak dalje

KONTAKT

GDJE SMO