PSD2 platforma

Izradili smo aplikativni sustav za PIS i AIS uslugu plaćanja preko API sučelja banaka (PSD2 regulativa), koji je u produkciji od 15.07.2022 godine.
Sustav plaćanja preko API sučelja banaka, izrađen je prema RTS standardu, tj. smjernicama koje je propisala EBA i za koje se opredijelila Hrvatska udruga banaka, kao standard koji će se poštovati na Hrvatskom tržištu.

Osim izrade sustava, nudimo uslugu pripreme dokumentacije za prijavi licence PIS i AIS. Do sada smo odradili dvije uspješne prijave za licencu na HR tržištu.

Kako bi elektronička plaćanja bila što jednostavnija i
sigurnija u EU donesena je Direktiva PSD2
(Payment Services Directive 2) koja propisuje zakonodavne
izmjene načina na koji se upravlja plaćanjem u Europskoj uniji
kako bi se uredio sektor platnog prometa te povećala sigurnost potrošača.

Cilj je potaknuti inovacije i odrediti prava i obveze pružatelja
platnih usluga i njihovih korisnika.

Integracija sa više banaka koje posluju u zemljama Europske unije.

In Rebus d.o.o. ima dvije referentne instalacije sustava za TPP
(Third party provider) koje pokriva usluge PISP i AISP za strane
investitore te obavlja usluge pripreme prijavnog procesa
Hrvatskoj narodnoj banci za ishođenje dozvole za instituciju za platni promet.

TPP Core je moderni sustav za digitalno bankarstvo koji na jedinstveni način omogućava iniciranje platnih transakcija, informacije o transakcijskim računima, stanja, promete po računu, bankovne izvode. Sustav je temeljen na modernim digitalnim principima i najnovijim bankarskim standardima, što omogućava brzo integriranje u postojeće ERP sustave, web shopove i obavljanje bankarskih usluga direktno iz ERP softverskog okruženja.

In Rebus je izradio programsko rješenje za HR partnera koji uključuje

  • API prema bankama
  • centralni TPP core sustav
  • Inteface prema klijentima
  • Prateće sustave
  • Izradio dokumentaciju potrebnu za prijavu licence

O NAMA

• Naša rješenja su inovativna i jednostavna za upotrebu te doprinose porastu efikasnosti i smanjenju troškova

• Ustrajni smo u iznalaženju prilagođenih rješenja, optimalnih za kupca

• Naša rješenja sadrže postupke optimizacije i stalno se nadograđuju, pa ste uz nas uvijek korak dalje

KONTAKT

GDJE SMO