Upravljanje poslovnim procesima – BPM

Upravljanje poslovnim procesima (BPM eng. Business process Management) je disciplina upravljanja operacijama u kojoj se koriste različite metode za otkrivanje, modeliranje, analizu, mjerenje, poboljšanje, optimizaciju i automatizaciju poslovnih procesa. BPM se fokusira na poboljšanje korporativne uspješnosti kroz upravljanje poslovnim procesima. Svaka kombinacija metoda za upravljanje poslovnim procesima tvrtke je BPM.

Ključne razlike između upravljanja procesima i upravljanja projektima su ponovljivost i predvidljivost. Ako su struktura i slijed rada jedinstveni, onda je to projekt. U upravljanju poslovnim procesima, slijed radova može varirati: postoje uvjeti, poslovna pravila itd. Ključna stavka je predvidljivost: bez obzira koliko ima račvanja u procesu, znamo sve njih unaprijed i razumijemo uvjete potrebne da proces krene u jednom ili drugom smjeru. Ako je taj uvjet zadovoljen, radimo s procesom.

Kao pristup, BPM vidi procese kao važnu imovinu organizacije koja se mora razumjeti, upravljati i razvijati kako bi isporučila proizvode i usluge s dodanom vrijednošću klijentima. Ovaj pristup je vrlo sličan drugim sustavima cjelovitog upravljanja kvalitetom ili kontinuiranim procesima poboljšanja.

ISO 9000 standard promiče procesni pristup upravljanju organizacijom.

Ključne funkcionalnosti BPM sustava su:

– definiranje procesa i pripadajućih koraka
– definiranje slijeda koraka u procesu te korisničkih zaduženja po koracima
– definiranje pravila prosljeđivanja i vraćanja
– definiranje objekata i brza izrada formi prema potrebama korisnika unutar same aplikacije, bez potrebe za dodatnim programiranjem
– definiranje obavijesti i slanja maila prilikom akcija u procesu
– jednostavno kreiranje predloška/dopisa dokumenata koji se šalju mailom
– prava izvođenja i preusmjeravanja koraka
– djelovodnik za korisnike aplikacije gdje mogu pratiti statuse svih svojih procesa i pokretati nove ili preuzimati postojeće
– praćenje aktivnosti korisnika
– mogućnost analize gdje u procesu dolazi do problema, koji koraci uzrokuju zastoj ili vraćanje i slično
– konfigurator notifikacija

O NAMA

• Naša rješenja su inovativna i jednostavna za upotrebu te doprinose porastu efikasnosti i smanjenju troškova

• Ustrajni smo u iznalaženju prilagođenih rješenja, optimalnih za kupca

• Naša rješenja sadrže postupke optimizacije i stalno se nadograđuju, pa ste uz nas uvijek korak dalje

KONTAKT

GDJE SMO