Optimizacija procesa šteta

Klijent je hrvatska osiguravajuća kuća centralizirane organizacijske strukture koja se sastoji od više ogranaka s pripadajućim podružnicama i koja zapošljava veći broj ljudi na raznovrsnim poslovnim procesima.

Jedan od važnijih poslovnih procesa odnosi se na prijavu štete.

Navedeni proces uključuje različite razine djelovanja i interakcije, čije je rezultate potrebno integrirati i obraditi.

Jedan od ključnih procesa je obavijest tvrdnje i naselje (postupak u kasnijem tekstu).

Proces uključuje različite razine djelovanja i interakcije, od kojih su rezultati potreban da bi se integrirati i obraditi.

Neki ključni aspekti procesa koje je potrebno optimizirati:

  • Prikuplja se velik broj dokumenata iz različitih izvora i različitih oblika (skeniranjem, mailovima, datotekama, …)

-> Predloženo rješenje: DMS (Sustav za upravljanje dokumentima)

  • Problem praćenja kolanja informacija kroz duži vremenski period

-> Predloženo rješenje: ugrađeni integrirani mailing, praćenje i alarmi sustav

  • Praćenje vremena za svaki zadatak i posao, vremena odziva u komunikaciji i stvarnih radnih sati za pojedine korake može postati frustrirajuće – postaje gotovo nemoguće pratiti produktivnost

-> Predloženo rješenje: (upravljanje poslovnim procesima) BPM s modulom izvještavanja

  • Kod velikih organizacija praćenje migracije zaposlenika po radnim mjestima predstavlja problem. Isto tako definiranje pojedinih ovlasti i uloga zaposlenika zahtjeva dodatno vrijeme i provjeru.

-> Predloženo rješenje: OrgStruct (Organizacijska struktura) integriran sa BPM

  • Velik broj različitih dopisa.

-> Predloženo rješenje: izgrađen editor dopisa integriran s DMS i BPM

Glavni dijelovi procesa:

1. Prijava štete – može se obaviti u poslovnici u kontaktu sa sudionikom) ili u središnjem uredu osiguravajuće kuće.Tijekom ovog koraka prikupljaju se osnovni podaci o sudionicima i događajima (osobni podaci, dokumentacija). Prikupljeni podaci šalju se u središnji ured, gdje se odvija drugi korak procesa.

2. Upis u WinCubis aplikaciju – podaci se unose u centraliziranu LOB aplikacija koja se koristi za upravljanje štetama. Administrator upisuje podatke u šteti, te se istoj dodijeljuje jedinstvena oznaka. Sljedeći korak je korak kontrole štete.

3. Kontrola štete – prikupljeni podaci i dokumentacija se pregledava ikontrolira. Moguće je zatražiti dodatnu dokumentaciju od poslovnice. Ovaj korak može odrađivati više zaposlenika.

4. Procjena štete – vremenski zahtjevna dvosmjerna komunikacija (najčešće mailom), određivanje iznosa štete.

5. Nagodba – na temelju prikupljenih podataka pregovara se nagodba. Ukoliko se nagodba postigne, proces završava. U suprotnom proces prelazi na sljedeći korak.

6. Regres – sakupljanje dodatne dokumentacije i novi pokušaj nagodbe

7. Ponovno otvaranje – ako je potrebno proces štete se može naknadno ponovno otvoriti, te nastaviti od petog koraka.