Alat za upravljanje dokumentacijom. Svi dokumenti su u sustavu, unos i ažuriranje obavljaju djelatnici. Predmeti su vezani za dokumente. Pretraživanje po dokumentima ili po predmetima. Vezanje dokumenata uz procese i aktivnosti (recimo urudžbiranje, usvajanje internih akata, radne naloge, izdatnice, otpremnice, usvajanje internih akata, zapisnike,). Mogućnost učitavanja E-mail poruka te vezanja uz predmete.

1
2
1

Prijava i registracija korisnika

2

Super grafika

Sveobuhvatan višenamjenski sustav upravljanja dokumentima, integriran sa postojećim sustavima, automatiziran te opremljen svim funkcionalnim i sigurnosnim funkcijama

 • Unos dokumenata

  Kad je u pitanju unos dokumenata, Većina poduzeća kombinira papirnate i digitalne datoteke. Naš sustav za upravljanje dokumentima omogućuje unos datoteka onako kako zahtijeva najveći broj poduzeća na tržištu.

 • Indeksiranje

  Indeksiranje je put do dokumenata. Taj se put temelji na vašim poslovnim procesima i aktivnostima djelatnika

 • Pretraga dokumenata (Document Search)

  U velikim sustavima se javlja potreba za brzim lociranjem dokumenata. Često nam trebaju svi dokumenti vezani za neki predmet. Pretraga nam omogućuje da uvijek imamo sve dokumente kad nam trebaju

 • Obrada i procesiranje

  Obrada dokumenata i rad s dokumentima prema zahtjevima poslovanja

 • Automatizacija tijeka rada

  Automatizacija tijeka rada i integracija dokumenata u procese

 • Document Security

  Zaštita pristupa i višerazinska dodjela prava na pristup

 • Djelovodnik (User Dashboard)

  Centralno upravljanje svim poslovnim događajima na razini dokumenta ili poslovne aktivnosti

 • Prilagodba prema potrebama

  Ukoliko imate posebne zahtjeve, Vaše potrebe se vrlo brzo implementiraju u sustav.

Great features that work on all stationary and mobile devices

BRZA IMPLEMENTACIJA RJEŠENJA

 • Snimka stanja
  Snimanje procesa, opisi aktivnosti i načina rada, opisi podataka, prikupljanje podataka o sudionicima procesa, ulogama i odgovornostima
  1 tjedan
 • Snimanje uvjeta grananja procesa
  za poletak procesa, i za pojedine aktivnosti, snimanje uvjeta za kraj aktivnosti
  1 tjedan
 • Izrada vizualnog modela procesa
  Na osnovi prikupljenih podataka, izrađuje se slika procesa sa aktivnostima, dokumentima i poslovnim uvjetima
  1 tjedan
 • Izrada pilota
  Odabir manjeg opsega iz poslovanja, te izrada unostnih formi i poslovnih pravila
  2 tjedna
 • Implementacija pilota

  Rad na pilotu i suradnja s djelatnicima naručitelja
  1 tjedan

 • Korekcije pristupa i isporuka
  prikupljanje podataka rezultata pilota i uvrštavanje u plan izrade rješenja
  1 tjedan
 • Implementacija 2 procesa
  3 tjedna
 • Testiranje i prihvaćanje
  2 tjedna

Ukupno 12 tjedana

Vidljivo na raznim uređajima

Aplikacija je responzivna, može se koristiti na laptopu, mobilnom uređaju

Stabilnost rada

Aplikacija radi stabilno bez prekida, zastoja ili poteškoća prikaza

Kontinuirane nadogradnje

Aplikacija se kontinuirano nadograđuje prema zahtjevima tržišta, regulative i standarda

Podrška

Rješenje ima kontinuiranu podršku proizvođača, izradu novih verzija, nadogradnji, sigurnosnih dogradnji i drugo

Lakoća instalacije

Aplikacija može biti u oblaku ili na vašem sustavu

Mogućnost nadogradnje po željama

Ukoliko korisnik ima potrebu za prilagodbom po njegovim željama, proizvod se dograđuje po narudžbi

ZNAČAJKE APLIKACIJE

upravljanje dokumentima:

smanjuje vrijeme utrošeno na kreiranje arhiviranje i pretragu dokumenata.
Maksimalno skraćuje vrijeme obrade i dostave dokumenata, a vrijeme pretrage dokumenta se maksimalno skraćuje. Praćenje poslovnog ciklusa dokumenta omogućuje da nema „zagubljenih“ dokumenata
Povijesno pretraživanje arhiviranje je jednostavno i učinkovito. Grupiranje po predmetima, poslovnim događajima ili tipovima.

više…